۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

کتاب فارسی

زن یا نیمی از پیکر اجتماع

نویسنده:استادمحمدتقی مصباح

ناشر:انتشارات آزادی قم؛ تاریخ نشر: بی تا؛ قم

مهر: ندارد؛ فهرست: دارد

نمایه:زن

مصور نیست

ابعاد:21×14

جنس کاغذ: کاهی ؛ قطع:رقعی ؛ جلد:یک

چکیده: جایگاه زنان در مسئله های مختلف باذکر دلیل


اصوال الصرف

نویسنده:دکتر علی اکبر شهابی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران ؛آبان 1399(هـ.ش)؛ تهران

مهر:مهر اهدایی-مهر مدرسه عالی دختران

نمایه:آموزش اصول صرف عربی ؛ فهرست:دارد

مصورنیست

ابعاد:17×23.5

جنس کاغذ:معمولی ،؛ قطع: وزیری

جلد:یک چکیده:چاپ سوم کتاب کامل تراز چاپ اول و دوم و برای یادگیری بهتر اصول صرف به همراه تمرینات و یادداشت ها ی اضافی است


سیاست نامه سیر الملوک

نویسنده:خواجه نظام الملک(ابوعلی حسن طوسی)

به اهتمام:هیوبرت دارک

ناشر:بنگاه ترجم و نشرکتاب ؛ تاریخ نشر:1240؛ تهران

فهرست؛ فهرست نام کسان، فهرست نام اقوام و سلسله ها ومذاهب،

فهرست جغرافیایی         مهر: کتابخانه مدرسه عالی دختران ایران

مصور:نیست

ابعاد:23×17

نمایه: تاریخی

جنس کاغذ:معمولی ؛ قطع:وزیری جلد:یک

چکیده:سیرالملوک یاسیاست نامه اثر مشهور نظام الملک را برای اولین بار شارل شفر دانشمند فرانسوی هفتاد سال پیش تصحیح و منتشر کرد. بعدا هم چندین بار در ایران و هندوستان به طبع رسید.


جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران ( بخش دوم)

فروپاشی نظان سنتی و زایش سرمایه داری در ایران

نویسنده:احسان طربی

ناشر:ندارد ؛ تاریخ نشر:ندارد

فهرست:ندارد    مهر: مهر کتابخانه دانشگا متحدین

مصور:نیست

ابعاد:21×14

جنس کاغذ:معمولی؛ قطع:رقعی                 جلد:یک

چکیده:در این کتاب ما تنها به ادوار و رجالی توجه می کنیم که به نظر می رسد نقش خاصی و گاه سرنوشتی در تکامل عمومی جامعه ما ایفا کرده اند.


تذکره جغرافیای تاریخی ایران

نویسنده: باو تولد،وایسلی ولادیمیر

ناشر:چاپخانه اتحادیه تهران؛ بهمن ماه 1308؛ تهران

مترجم:حمزه سردادور(طالب زاده)

مهر:مهرکتابخانه مدرسه عالی دختران ایران

نمایه:نقاط جغرافیایی فهرست: ندارد   مصور:نیست

ابعاد:21×14 جنس کاغذ: نامعلوم    قطع:رقعی

جلد:یک    غلط نامه: دارد

چکیده:مقصود از این کتاب تذکره مختصری است در جغرافیای ایران و نسبه شرح مفصل تر نقاطی که در ادوار مختلف مرکز حیات تاریخی ایران واقع شده اند و حتی الامکان تشخیص درجه ارتباط حیات تاریخی با اوضاع جغرافیایی ایران.


مجموعه کتاب تاریخ تمدن-کتاب ششم=اصلاح دین-بخش سوم=بیگانگان بردروازه

نویسنده:ویل دورانت    مترجم:پرویز مرزبان

ناشر:چاپخانه میهن با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین

تاریخ نشر:اسفند ماه 1345 خورشیدی

مهر:ندارد   نمایه:مناطق جغرافیایی و علم و هنر درآنها

فهرست اعلام: دارد ؛ یادداشت: دارد ؛ کتابنامه: دارد ؛ غلط نامه:دارد

مصوراست

ابعاد:23×17

جنس کاغذ:کاهی ؛ قطع:وزیری ؛ جلد:20


رساله عشق و عقل(معیار اصدق فی مصداق العشق)

نویسنده:شیخ عبدالله بن محمد نجم رازی

به تصحیح:دکتر تقی تفضلی

ناشر:بنگاه ترجم و نشرکتاب ؛ تاریخ نشر:1345؛ تهران

مهر:مهرکتابخانه مدرسه عالی دختران ایران

نمایه: شعر ؛ فهرست:ندارد ؛ فهرست اعلام:دارد ؛ شرح لغات:دارد

مصور:نیست

ابعاد:17×24

قطع:وزیری ؛ جلد:یک

چکیده:نگارنده از سال های پیش اطلاع داشت که نسخه ای قدیمی و نفیس به نام رساله عشق و عقل یا«رسالة العشق و العقل» از شیخ نجم الدین رازی در کتابخانه مجلس شورای ملی موجود است بعد ها آن رساله را از نظر گذرانید و به فکر چاپ و انتشار افتاد و نسخ دیگری از این رساله را جستجو کرد.

 

شد الازار فی خطالاوزراء عن زوار العزار

نویسنده:معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی

به تصحیح وتحشیه:علامه مرحوم محمد قزوینی وعباس اقبال

ناشر:چاپخانه مجلس؛ تاریخ نشر:1328 شمسی؛ تهران

کتاب اهدایی:اهدایی از طرف آقای مهندس اشراقی

مهر:مهردانشکده الهیات و ادبیات دانشگاه الزهرا-مهرکتابخانه مدرسه عالی دختران-مهر اداره کل وزارت فرهنگ- مهر اهدایی آقای مهندس اشراقی

نمایه: شرح حال اشخاص مهم و مدفون در شیراز

فهرست اسامی: دارد

مصور:دارد

ابعاد:23×17

جنس کاغذ:معمولی؛ قطع:وزیری ؛ جلد:یک

چکیده:این کتاب غالبا به مزارات شیراز معروف است که در شرح احوال و تعیین محل قبر جمع کثیری از زهاد و علما و افراد و سلاطین در شیراز دفن شده است.آخرین کسی که شرح حال او در این کتاب آمده شخص سعدی شیرازی است.

 


تاریخ به روز رسانی:
1402/09/19
تعداد بازدید:
395
دانشگاه الزهرا
آدرس پستی تهران-خیابان ده ونک- دانشگاه الزهرا(روابط عمومی مرکزی واقع در طبقه همکف ساختمان ریاست)
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048932+ فاکس : 982188048932+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.